Yhteystiedot

Mellersta Kyrkslätts ungdoms-och bygdeförening r.f.
Ljungheda.

Vanha Heikkiläntie 64
02400 Kirkkonummi

Vuokraus ja tiedustelut: Iltaisin klo:17-22.
045-3527553

Kontaktuppgifter

Mellersta Kyrkslätts ungdoms-och bygdeförening r.f.
Ljungheda

Gamla Hindersbyv. 64
02400 Kyrkslätt

Hyrning och förfrågningar: Kvällstid kl. 17-22.
045-3527553

JÄSENILLE FÖR MEDLEMMAR

 Föreningen vill erbjuda ungdomarna möjlighet till rekreation. Styrelsen försöker tillvarata medlemmarnas speciella intressen, så som sång och musik, teater, folkdans, motion och friluftsliv etc. Föreningen samarbetar med andra på orten verksamma föreningar och organ med liknande målsättning.

Föreningen är en av Kyrkslättnejdens Ungdomsförbund r.f:s (KNUF) åtta medlemsföreningar. MKUF är också medlem i följande organisationer: Nylands svenska ungdomsförbund r.f. (NSU), FSU, Nylands svenska hembygds- och museiförbund r.f. samt Västra Nylands folkdansdistrikt r.f. MKUF har ca 120 medlemmar, av vilka ca 20 är stödjande medlemmar.

Föreningen håller 1 årsmöte.. Styrelsen sammankommer till möten ca 10 gånger i året.

MKUF marknadsför föreningen på
Luckan i Kyrkslätt, Facebook, Instagram samt den lokala tidningen Kirkkonummen Sanomat.

Föreningen arrangerar danser, lopptorg, marknader samt discon för barn och ungdomar i olika åldrar.

Medelanskaffning: Föreningen uppbär en årsavgift av sina medlemmar, 4 € för personer under 16 år och 8 € för personer över 16 år, samt ansöker om anslag och understöd från fonder, stiftelser samt statliga och kommunala instanser.


VILL DU BLI MEDLEM?

Det går lätt. Genom att betala in avgiften på vårt konto: Aktia FI88 40552040006746 ,och ange namn och födelseår är saken avklarad!

VILL DU BLI STYRELSEMEDLEM?

Ta gärna kontakt med någon av oss i styrelsen så berättar vi mer.